Děkujeme všem, kteří se na vzniku webových stránek podíleli.

Značka Studio Svéráz

Webdesign Marathon Studio

Týmu Fóra asistovala s texty Olga Pohl

Fotografie

Zuzana Havlínová, Daniela Neumanová, Charita Pelhřimov, MH Ondrášek, Cesta domů a další nejmenovaní autoři

Webflow Petr Vyšohlíd

Písmo Forma DJR

© 2022