O mobilních hospicích

Mobilní hospice slouží lidem s nevyléčitelnou nemocí, kteří chtějí prožít svůj zbývající čas doma se svými blízkými. Jedná se o zdravotně sociální službu určenou lidem, jejichž stav vyžaduje náročnou a odbornou péči.

Ať hledáte hospicovou péči, zajímá vás aktuální legislativa týkající se hospiců nebo zakládáte mobilní hospic, tady najdete, co potřebujete.

Jak to chodí v mobilních hospicích

 • Mobilní hospic poskytuje umírajícím zdravotnickou péči. Jejich rodinám zajišťuje také psychologickou nebo duchovní podporu.
 • Tým mobilního hospice se skládá z lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka a psychologa nebo duchovního.
 • Zdravotníci navštěvují umírající, kdykoliv to jejich stav vyžaduje. Pečují o ně tak, aby nepociťovali bolest ani jinou nepohodu.
 • Hospicová péče je pacientům dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. K dispozici je nepřetržitá pohotovost na telefonu.
 • Pečující rodině pomáhá hospic s vyřízením všeho potřebného, aby se o svého blízkého mohli starat bez existenčních problémů.
 • Pomůcky pro péči o umírající zapůjčuje hospic rodině, aby jim ušetřil čas a náklady spojené s jejich nákupem.
 • Na péči se podílejí i dobrovolníci, kteří umírající doprovázejí a dělají jim společnost.

Hledám hospicovou péči

Kdy zvažovat mobilní hospic a jak postupovat?

 • Mobilní hospic je tu pro umírající pacienty a pacienty v posledním stádiu onemocnění (dospělé i děti), kteří chtějí i přes těžkou nemoc strávit poslední dny a týdny doma.
 • Domovem je místo, kde pacient žije, a to i ubytovna či jiném krátkodobé či dočasném ubytování nebo pobytová sociální služba.
 • Pro poskytování služeb hospice je nutná přítomnost pečujícího (rodinného příslušníka či osoby blízké) 24 hodin denně.
 • Mobilní hospic poskytuje péči v okruhu cca 30 kilometrů od místa, kde sídlí. Podívejte se na Mapu mobilních hospiců a najděte nejbližší hospic a ověřte, zda k vám hospic může dojíždět.
 • Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí.
 • Žádost o přijetí a podmínky péče najdete na webu konkrétního hospice.

Kolik stojí péče mobilního hospice

 • Zdravotní péče je zpravidla hrazená z veřejného zdravotního pojištění, protože většina mobilních hospiců má smlouvu se zdravotní pojišťovnou (je potřeba ověřit u konkrétního hospice).
 • Náklady na dodatečné služby se pohybují v řádech nižších stovek korun. Většinou jsou vyčíslené jako poplatek za každý den hospicové péče.
 • Platba je vždy nastavená tak, aby byla péče mobilního hospice dostupná každému. Zajímejte se o ni před přijetím do péče.

Jak vypadá kvalitní péče a podpora rodin

 • Hospic vás na přijímací schůzce seznámí s tím, jak bude péče probíhat.
 • Dostanete pohotovostní číslo, kde je služba s lékařem dostupná 24/7 v případě komplikací.
 • Dostanete také číslo na svoji kontaktní osobu (zdravotní sestru nebo sociálního pracovníka), která vám případně zprostředkuje kontakty na ostatní pracovníky hospice.
 • Dostanete přesné informace na co se máte připravit, kolik peněz a za co budete platit.
 • Mobilní hospic vám zajistí a doveze potřebné pomůcky, přístroje a léky.
 • Hospice poskytují rodinám psychologickou podporu i po smrti jejich blízkých, pomáhají se zařízením pohřbu a souvisejícími formalitami. Součástí služby je péče o pozůstalé.

Odborné dokumenty

Dokumenty

Doporučení Fóra

Doporučení k výběrovým řízením

Doporučení k personálnímu obsazení a odbornému zástupci

Metodická doporučení v době covidu

Užitečné odkazy

Slovníček pojmů

Paliativní medicína

Zaměřuje se na dosažení co nejvyšší kvality života vážně nemocných pacientů, s přihlédnutím a respektem k jeho psychických, sociálním a spirituálním potřebám.

Domácí ošetřovatelská péče (též domácí péče, home care, odbornost 925)

Zdravotní služba poskytovaná v domácím prostředí pacientů, je předepisována praktickým lékařem a hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ambulance paliativní péče (odbornost 720)

Specializovaná ambulantní péče, která slouží pacientům v pokročilých stádiích nemoci, vede ji odborník na paliativní medicínu.

Lůžkový hospic

Pobytové zdravotnické zařízení, které poskytuje nevyléčitelně nemocným pacientům v závěru života nepřetržitou péči a podporu, současně umožňuje neustálou přítomnost blízkých.

Mobilní hospic

Tým poskytující zdravotně-sociální služby umírajícím a jejich blízkým v jejich domácím prostředí.

Odlehčovací služba (též respitní péče)

Sociální služba zajišťují pomoc s péčí o dlouhodobě nemocného či postiženého. Umožňuje tak pečujícím osobám si odpočinout a nabrat síly. Služba může být poskytována v terénní či pobytové formě.