Členství ve Fóru mobilních hospiců

Mobilní hospice se starají o pacienty. My se staráme o hospice, aby měly pro svou práci co nejlepší podmínky.

Výhody členství

 • Ušetříte čas strávený jednáním se zdravotními pojišťovnami, ministerstvy i kraji. Vyběháme to za vás.
 • Stanete se součástí sítě odborníků na hospicovou péči.
 • Budete moct sdílet zkušenosti a účastnit se pravidelných online setkání.
 • Dostanete příležitost profesně růst. Pořádáme pro vás kurzy zaměřené na vyúčtování s pojišťovnami, vykazovací systémy, e-maling na míru pro hospice a další.
 • Dozvíte se o novinkách a dění v oboru. V newsletteru najdete tipy na vzdělávání a grantové příležitosti.
 • Můžete ovlivnit rozvoj a zlepšování kvality domácí hospicové péče v České republice.

Kdo se může zapojit

Sdružujeme mobilní hospice, charitní organizace a agentury domácí péče. Jinými slovy, všechna zdravotnická zařízení, která chtějí poskytovat profesionální paliativní péči v domácím prostředí.

Podmínky členství podrobněji

 • Členství je otevřené všem provozovatelům mobilních hospiců. Nezáleží na tom, jestli jste státní nebo krajská nemocnice, soukromá firma nebo neziskovka.
 • Podmínkou je poskytování paliativní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, v platném znění.

Členské organizace

Fórum sdružuje více než 40 organizací, jejich seznam naleznete zde.

Služba mobilních hospiců funguje v okruhu cca 30 km.

Jak se stát členem

 • Zvolíte si typ členství – řádné nebo přidružené. Řádné členství je otevřené pro poskytovatele specializované mobilní paliativní péče. Přidružené členství je určeno organizacím, které zajišťují obecnou domácí paliativní péči nebo lůžkovou či ambulantní hospicovou péči.
 • Vyplňte přihlášku podle zvoleného typu členství. Zájemci o řádné členství doloží potřebné dokumenty.
 • O přijetí řádných i přidružených členů bude hlasovat nejbližší členská schůze Fóra. Ta probíhá vždy na jaře a na podzim.
 • Členský poplatek uhradíte po schválení vašeho členství.

Potřebujete se poradit ohledně přihlášky nebo členství?
Napište nám na info@mobilnihospice.cz

Co obnáší řádné členství

Řádným členem se můžete stát, pokud se zabýváte mobilní specializovanou paliativní péčí. To znamená, že vaši pacienti od vás doma dostávají veškerou lékařskou péči, kterou v závěru života potřebují. Odbornou definici najdete níže.

Jako řádný člen máte hlasovací právo a můžete určovat, čemu se Fórum bude věnovat a jaká stanoviska bude zastávat při jednání s partnery.

Součástí členství je pravidelný informační servis, pozvánky na členské akce za zvýhodněních podmínek, máte možnost čerpat členské benefity. Jako řádní členové jste přednostně oslovováni s nabídkami od partnerů.

Členský příspěvek za řádné členství je 24 000 Kč ročně.

Jak definujeme mobilní specializovanou paliativní péči

 • Jste držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, v platném znění, v oboru paliativní medicína, forma „ambulantní péče“
 • Máte oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování v oboru všeobecná sestra, forma zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta – domácí péče
 • Váš domácí hospic pracuje v režimu nepřetržitě dostupné péče 24/7 a poskytuje multidisciplinární péči
 • Váš hospic umožňuje alespoň 80 % pacientů přijatých do péče dožít ve vlastním sociálním prostředí.

Dokumenty potřebné pro přihlášení

 • Kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Čestné prohlášení o nepřetržité dostupnosti péče (24/7) a vašem závazku garantovat 80 % pacientů přijatých do péče MSPP dožití ve vlastním sociálním prostředí
 • Prohlášení o personálním a technickém vybavení v rozsahu přílohy č. 2 ke smlouvě o poskytování zdravotních služeb
 • Prohlášení o rozsahu a personálním obsazení vašeho odborného týmu

Přidružené členství ve Fóru mobilních hospiců

Přidružené členství je určeno organizacím poskytujícím zdravotní služby, zajímajícím se o mobilní specializovanou paliativní péči, avšak nesplňujícím kritéria řádného členství.

Součástí členství je pravidelný informační servis, pozvánky na členské akce, jste zváni na členské schůze, kterých se účastníte bez hlasovacího práva, máte možnost čerpat členské benefity.

Členský příspěvek za přidružené členství je 12 000 Kč ročně.

Dokumenty potřebné pro přihlášení

 • Kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb