O nás

Naše poslání

Usilujeme o to, aby lidé mohli strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými. Proto podporujeme mobilní hospice. Prosazujeme co nejširší dostupnost odborné paliativní péče, poskytované v co nejvyšší kvalitě a hrazené ze zdravotního pojištění.

Jak vzniklo Fórum mobilních hospiců

Současné podobě Fóra předcházela několikaletá činnost neformálního sdružení mobilních hospiců, které mělo za cíl vyjednávat co nejlepší podmínky pro poskytování domácí paliativní péče.

Fórum mobilních hospiců oficiálně vzniklo v roce 2017 kvůli Pilotnímu programu mobilní specializované paliativní péče, který otevřel dveře pro úhradu této péče ze zdravotního pojištění. Nyní fungujeme jako zapsaný spolek.

Lidé ve Fóru

Představenstvo

Pětičlenné představenstvo odpovídá za řízení a směřování Fóra. Jeho členky a členové jsou voleni z řad členských hospiců.

Bronislava Husovská
Členka
Monika Marková
Předsedkyně
Ruth Šormová
Místopředsedkyně
Michaela Čeřovská
Členka
Marie Sovadinová
Členka

Revizní komise

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Fóra řádně vedeny
a v souladu se stanovami a právními předpisy.

Jiřina Helíšková
Členka revizní komise
Ředitelka Hospice svatého Lazara
Jana Černocká
Místopředsedkyně revizní komise
Vedoucí dětské paliativní péče v Energeia
Irena Kalná
Předsedkyně revizní komise
Ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše

Kancelář

Tým kanceláře realizuje všechny projekty, zajišťuje komunikaci a hladký chod Fóra.

Alena Hábltová
Projektová manažerka
Karolina Fialová
Ředitelka
Kateřina Režná
Asistentka
Michaela Pecánková
Výzkumná pracovnice
Lucie Žáčková
Výzkumná pracovnice
Ivana Vilikusová
Fundraiser
Kateřina Zbořilová Tichá
Specialistka pro vnější vztahy
Stanislav Kutáček
Finanční řízení
Karolína Borská
Specialistka komunikace

Členství v odborných společnostech

Díky členství v odborných společnostech máme aktuální informace, příležitost ke spolupráci a efektivnějšímu vyjednávání.

Spolupracujeme s těmito organizacemi