O nás

Naše poslání

Usilujeme o to, aby lidé mohli strávit poslední chvíle svého života doma, důstojně a se svými blízkými. Proto podporujeme mobilní hospice. Prosazujeme co nejširší dostupnost odborné paliativní péče, poskytované v co nejvyšší kvalitě a hrazené ze zdravotního pojištění.

Jak vzniklo Fórum mobilních hospiců

Současné podobě Fóra předcházela několikaletá činnost neformálního sdružení mobilních hospiců, které mělo za cíl vyjednávat co nejlepší podmínky pro poskytování domácí paliativní péče.

Fórum mobilních hospiců oficiálně vzniklo v roce 2017 kvůli Pilotnímu programu mobilní specializované paliativní péče, který otevřel dveře pro úhradu této péče ze zdravotního pojištění. Nyní fungujeme jako zapsaný spolek.

Lidé ve Fóru

Představenstvo

Pětičlenné představenstvo odpovídá za řízení a směřování Fóra. Jeho členky a členové jsou voleni z řad členských hospiců.

Monika Marková

Předsedkyně představenstva a ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s.

Monika je vystudovaná zdravotní sestra a své vzdělání doplnila o obor sociální práce a management. Působila v prvním českém hospici v Červeném Kostelci. Podílela se na vybudování mobilního hospice v Litoměřicích, který také několik let vede. V letech 2020–2021 byla stipendistkou nadačního fondu Abakus pro lídry/ně v paliativní péči.

Bronislava Husovská

Členka představenstva a ředitelka
v mobilním hospici Ondrášek

Bronislava vystudovala střední zdravotnickou školu a později také obor sociální a charitativní práce. Pracovala jako zdravotní sestra na chirurgickém a anesteziologickém oddělení. Spolupodílela se na vybudování Mobilního hospice Ondrášek. V roce 2011 se zasadila o poskytování paliativní péče o děti v Ondrášku.

Marie Sovadinová

Členka představenstva a ředitelka Domácího hospice Jordán, o.p.s.

Marie je absolventkou oboru sociální a charitativní práce. Po zkušenosti s umíráním v rodině založila společně s Janou Špačkovou Chalupskou Domácí hospic Jordán v Táboře. Ten od jeho vzniku v roce 2010 s malou přestávkou řídí a podílí se na fundraisingu. Stipendistkou nadačního fondu Abakus pro lídry/ně v paliativní péči byla v letech 2020–2021.

Michaela Čeřovská

Členka představenstva a ředitelka Sdílení, o.p.s.

Michaela vystudovala obor sociální politika a sociální práce. Se svým týmem domácího hospice se věnuje rozvoji mobilní specializované paliativní péče v podmínkách malého města. V současnosti také studuje obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ruth Šormová

Místopředsedkyně představenstva a ředitelka Cesty domů, z.ú.

Ruth vystudovala obor speciální pedagogika. Nejprve se věnovala přímé práci v sociálních službách a neziskovém sektoru, později působila v manažerské roli, z toho osm let jako ředitelka. Na své profesní dráze se věnuje rozvoji fundraisingu a PR.

Monika Marková

Předsedkyně představenstva a ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s.

Monika je vystudovaná zdravotní sestra a své vzdělání doplnila o obor sociální práce a management. Působila v prvním českém hospici v Červeném Kostelci. Podílela se na vybudování mobilního hospice v Litoměřicích, který také několik let vede. V letech 2020–2021 byla stipendistkou nadačního fondu Abakus pro lídry/ně v paliativní péči.

Kateřina Tichá

Místopředsedkyně představenstva a sociální pracovnice
v mobilním hospici Nejste sami, z.ú.

Kateřina se při studiu specializovala na obor sociální práce, sociální politika a personální management. Má profesní kvalifikaci „Poradce pro pozůstalé“. Spoluzaložila mobilního hospic Nejste sami v Olomouci, který několik let vedla. Také ona byla stipendistkou nadačního fondu Abakus pro lídry/ně v paliativní péči, v letech 2018–2019.

Marie Sovadinová

Členka představenstva a ředitelka Domácího hospice Jordán, o.p.s.

Marie je absolventkou oboru sociální a charitativní práce. Po zkušenosti s umíráním v rodině založila společně s Janou Špačkovou Chalupskou Domácí hospic Jordán v Táboře. Ten od jeho vzniku v roce 2010 s malou přestávkou řídí a podílí se na fundraisingu. Stipendistkou nadačního fondu Abakus pro lídry/ně v paliativní péči byla v letech 2020–2021.

Michaela Čeřovská

Členka představenstva a ředitelka Sdílení, o.p.s.

Michaela vystudovala obor sociální politika a sociální práce. Se svým týmem domácího hospice se věnuje rozvoji mobilní specializované paliativní péče v podmínkách malého města. V současnosti také studuje obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Ruth Šormová

Členka představenstva a ředitelka Cesty domů, z.ú.

Ruth vystudovala obor speciální pedagogika. Nejprve se věnovala přímé práci v sociálních službách a neziskovém sektoru, později působila v manažerské roli, z toho osm let jako ředitelka. Na své profesní dráze se věnuje rozvoji fundraisingu a PR.

Revizní komise

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Fóra řádně vedeny
a v souladu se stanovami a právními předpisy.

Irena Kalná
Předsedkyně revizní komise
Ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše
Jana Černocká
Místopředsedkyně revizní komise
Vedoucí dětské paliativní péče v Energeia
Jiřina Helíšková
Členka revizní komise
Ředitelka Hospice svatého Lazara

Kancelář

Tým kanceláře realizuje všechny projekty, zajišťuje komunikaci a hladký chod Fóra.

Alena Hábltová
projektová manažerka

Alena je kontaktní osobou pro členské organizace, skrze interní průzkumy monitoruje jejich činnost a zjišťuje administrativní chod kanceláře.

Alena vystudovala obor sociologie a sociální politika. Působila ve státní správě a neziskových organizacích zaměřených na neformální vzdělávání, mezinárodní dobrovolnictví a krizovou připravenost. Kromě Fóra pracuje také ve fundraisingovém týmu organizace Cesta domů.

Alena Hábltová

projektová manažerka

Alena je kontaktní osobou pro členské organizace, skrze interní průzkumy monitoruje jejich činnost a zjišťuje administrativní chod kanceláře.

Alena vystudovala obor sociologie a sociální politika. Působila ve státní správě a neziskových organizacích zaměřených na neformální vzdělávání, mezinárodní dobrovolnictví a krizovou připravenost. Kromě Fóra pracuje také ve fundraisingovém týmu organizace Cesta domů.

Karolina Fialová

projektová manažerka

Karolina připravuje většinu společných setkání včetně facilitace a koordinuje kampaň DOMA.

Karolina má za sebou studium oboru Ekonomika nestátních neziskových organizací a působení v neziskovém sektoru. Tři roky také vedla nadaci Neziskovky.cz. Poslední čtyři roky se specializuje se na projektové řízení, strategické plánování a komunikaci v oboru paliativní péče.

Kateřina Režná

asistentka

Kateřina koordinuje většinu akcí Fóra a je nepostradatelnou administrativní oporou.

Kateřina je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Na své profesní dráze působí převážně v neziskovém sektoru. Má zkušenosti s administrativou, projektovým řízením, produkcí i redakčními pracemi.

Petr Hladík

fundraiser kampaně DOMA

Petr má na starosti finanční a mediální partnerství kampaně DOMA.

Petr je původní profesí žurnalista. Pracoval v tištěných médiích a v Českém rozhlase na různých pozicích. Působil také jako tiskový mluvčí a fundraiser v nemocnici a vedl mobilní hospic na Vysočině.

Lucie Žáčková

výzkumná pracovnice

Lucie pracuje na projektu, který mapuje motivace a bariéry práce v mobilním hospici.

Lucie vystudovala sociologii a demografii a specializuje se na  aplikovaný sociologický výzkum v různých oborech. Výzkumu v oblasti paliativní péče se věnuje od roku 2015, nejprve v agentuře STEM/MARK, následně v Centru paliativní péče. Nyní se postgraduálně vzdělává v oboru sociální práce na Fakultě humanitních studií UK. Ve své práci se zaměřuje na metody evaluace a měření kvality paliativní a hospicové péče.

Alena Hábltová

projektová manažerka

Alena je kontaktní osobou pro členské organizace, skrze interní průzkumy monitoruje činnost hospiců a zjišťuje administrativní chod kanceláře.

Alena vystudovala obor sociologie a sociální politika. Působila ve státní správě a neziskových organizacích zaměřených na neformální vzdělávání, mezinárodní dobrovolnictví a krizovou připravenost. Kromě Fóra pracuje také ve fundraisingovém týmu organizace Cesta domů.

Karolina Fialová

Ředitelka

Karolina řídí aktivity Fóra a připravuje většinu společných setkání včetně facilitace a koordinuje kampaň DOMA.

Karolina má za sebou studium oboru Ekonomika nestátních neziskových organizací a působení v neziskovém sektoru. Tři roky také vedla nadaci Neziskovky.cz. Poslední čtyři roky se specializuje se na projektové řízení, strategické plánování a komunikaci v oboru paliativní péče.

Kateřina Režná

asistentka

Kateřina koordinuje většinu akcí Fóra a je nepostradatelnou administrativní oporou.

Kateřina je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Na své profesní dráze působí převážně v neziskovém sektoru. Má zkušenosti s administrativou, projektovým řízením, produkcí i redakčními pracemi.

Michaela Pecánková

výzkumná pracovnice

Michaela se věnuje mapování a vývoji mobilních hospiců v ČR.

Michaela studovala demografii a sociální geografii na Univerzitě Karlově. V profesním životě působila hlavně v oblasti výzkumů - věnovala se kvantitativnímu výzkumu trhu či výzkumu zaměřenému na drogy a drogové závislosti. Pracuje také v Domě dětí a mládeže.

Lucie Žáčková

výzkumná pracovnice

Lucie pracuje na projektu, který mapuje motivace a bariéry práce v mobilním hospici.

Lucie vystudovala sociologii a demografii a specializuje se na  aplikovaný sociologický výzkum v různých oborech. Výzkumu v oblasti paliativní péče se věnuje od roku 2015, nejprve v agentuře STEM/MARK, následně v Centru paliativní péče. Nyní se postgraduálně vzdělává v oboru sociální práce na Fakultě humanitních studií UK. Ve své práci se zaměřuje na metody evaluace a měření kvality paliativní a hospicové péče.

Členství v odborných společnostech

Díky členství v odborných společnostech máme aktuální informace, příležitost ke spolupráci a efektivnějšímu vyjednávání.

Spolupracujeme s těmito organizacemi