Novinky ze světa mobilních hospiců

Fórum na paliativní konferenci

Fórum se i letos prezentovalo na Celostátní konferenci paliativní medicíny, kterou pořádala Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP v Praze. Vedle tradičního informačního stánku jsme odborníkům z paliativní medicíny představili poster s výsledky studie, která z dostupných dat mapovala rozvoj dostupnosti mobilní specializované paliativní péče mezi roky 2018 a 2021.

19
.
9
.
2023
Začíná kampaň Dožít doma

Zviditelnění tématu mobilní specializované paliativní péče je smyslem letošní kampaně Dožít doma, která 6. ročníkem navázala na původní kampaň DOMA. Do akce se zapojuje kromě 43 mobilních hospiců také řada firemních partnerů, nadací a hlavně jednotlivců, kteří o tématu mluví. Další informace o kampani najdete na www.dozitdoma.cz.

19
.
9
.
2023
Změna bankovního účtu

K 9. 8. 2023 jsme zrušili bankovní účet vedený u České spořitelny, a. s. Nyní veškeré bezhotovostní operace provádíme z bankovního účtu vedeného u MONETA Money Bank, a.s. číslo 1777117771/0600. Děkujeme za pochopení.

29
.
8
.
2023
Účastnili jsme se mezinárodní konference

Monika Marková a Ruth Šormová se zúčastnily 18. Světového kongresu Evropské asociace paliativní péče v Rotterdamu. Motto kongresu bylo Spravedlnost & rozmanitost. Načerpanou inspiraci a mezinárodní zkušenosti přineseme do českého prostředí našim mobilním hospicům. Vyslance na kongresu jsme měli díky sbírce na portálu Donio, kterou podpořili tvůrci a fanoušci seriálu Ulice.

29
.
8
.
2023
Pojišťovny mobilním hospicům zaplatí více za zahájení a ukončení péče o pacienta

Od 1. 1. 2024 budou zdravotní pojišťovny mobilním hospicům hradit náklady spojené se zahájením a ukončením péče o pacienta v odbornosti 926. Tyto dva nově zavedené výkony reflektují finanční a personální náročnost začátku a konce péče o pacienta v domácím prostředí. Fórum mobilních hospiců společně s Českou společností paliativní medicíny zpracovalo návrh na obsah výkonů a účastnilo se jednání s MZ ČR a zástupci pojišťoven.

29
.
8
.
2023
11. října si nachystejte papuče

I letos chystá Fórum společně s hospici kampaň DOMA. Čeká nás její už šestý ročník. Cílem kampaně je poukázat na služby mobilních hospiců, díky kterým mohou umírající pacienti dožít doma, kde to mají rádi, ale s potřebnou lékařskou péčí. Chcete se zapojit a přispět k osvětě? 11. října spolu s námi nazujte papuče jako symbol domácího prostředí a vyrazte v nich třeba do práce nebo do školy!

29
.
8
.
2023
Konference Děti a mladí dospělí v paliativní péči je za námi

Na Den dětí jsme uspořádali on-line konferenci Děti a mladí dospělí v paliativní péči. Účastníci nahlédli do možností propojování služeb, ale také se dozvěděli o možných úskalích péče o děti. Věříme, že tato akce Fóra přispěje k zlepšení dostupnosti mobilní specializované paliativní péče pro dětské pacienty a jejich rodiny. Sešlo se přes 100 účastníků nejen z hospiců, ale i z nemocnic a dalších organizací. Za podporu konference děkujeme Nadaci rodiny Vlčkových.

29
.
8
.
2023
Nová metodika Spolupráce MSPP a domovů pro seniory

Vydáváme Metodické doporučení Spolupráce poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče a pobytových zařízení sociálních služeb. Doporučení připravila interní pracovní skupina Fóra složená z odborníků s bohatou praxí v oboru, kteří se tématu společně systematicky věnují.

29
.
8
.
2023
Proběhla jarní členská schůze

Na členské schůzi Fóra mobilních hospiců, která se konala 25. 4. v Praze, byly přijaty dvě nové členské organizace: řádnými členy se staly Důstojný odchod z.ú. a Hospic na Svatém Kopečku. Členkou představenstva Fóra byla do dalšího funkčního zvolena Michaela Čeřovská a rovněž byla do dalšího období znovu zvolena členka revizní komise Irena Kalná. Těšíme se na další spolupráci.

29
.
8
.
2023
Přihlaste se na konferenci Děti a mladí dospělí v paliativní péči

Fórum mobilních hospiců pořádá online mini-konferenci Děti a mladí dospělí v paliativní péči, která proběhne ve čtvrtek 1. 6. 2023 od 13:00 do 16:00. Konference se koná za podpory Nadace rodiny Vlčkových a pod záštitou Dětské sekce ČSPM JEP ČLS. Těšíme se Vás!

29
.
8
.
2023
Mobilní hospice zlepšují kvalitu života v jeho závěru, nikdy život nezkracují

Fórum mobilních hospiců se důrazně ohrazuje proti článku na iDnes.cz ze sobotního rána 25. 3. 2023 a požaduje uveřejnění opravy. Přečtěte si celou tiskovou zprávu s informacemi uvedenými na pravou míru.

29
.
8
.
2023
Fórum má ředitelku

Fórum má od 1. února 2023 výkonnou ředitelku. Karolina Fialová pracuje pro Fórum již několik let – nejprve dva roky externě v rámci akceleračního programu Edison a v dalších třech letech až dosud působila jako projektová manažerka Fóra. Informace o celém týmu včetně aktuálního obsazení představenstva najdete na webu v sekci O nás.

29
.
8
.
2023
Metodika Fóra na konferenci o sociálních službách

Naše Metodické doporučení pro poskytování mobilní specializované paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb prošlo připomínkováním partnerských organizací z oboru sociálních služeb. V pátek 17. 2. 2023 jsme metodiku prezentovali na konferenci Zdravotní péče v sociálních službách v Táboře. Děkujeme autorkám za představení metodiky účastníkům konference.

29
.
8
.
2023
Začalo dohodovací řízení pro rok 2024

Na konci ledna bylo zahájeno dohodovací řízení pro rok 2024. Fórum letos na základě plných mocí zastupuje 25 členských organizací. Řízení se týká výše úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Na jednáních nás bude i tento rok zastupovat Mgr. Monika Marková, předsedkyně představenstva a ředitelka Hospice Sv. Štěpána.

29
.
8
.
2023
Máme v týmu nové posily

Náš tým na přelomu roku posílily dvě skvělé ženy. Lucie Žáčková bude v rámci projektu „Podpora a růst profesionálů v mobilních hospicích“ zpracovávat výzkum o motivaci a bariérách pro práci v hospici, který realizujeme mezi zdravotníky. Michaela Pecánková se zaměří na mapování MSPP a sběr dat o péči mobilních hospiců.

29
.
8
.
2023
Děkujeme divákům Ulice!

Díky mediální podpoře Ulice jsme ve finanční sbírce získali 139 155 Kč! Velké poděkování patří hlavně divákům seriálu. Naši spolupráci s Ulicí zachycuje článek ve Světě neziskovek. Peníze využijeme na vzdělávání a osvětu. Děkujeme.

29
.
8
.
2023
Podzimní členská schůze – Fórum má nové členy

Na členské schůzi v Pardubicích byly přijaty nové členské organizace. Řádnými členy se staly Nemocnice Pelhřimov a MEDICA Třinec, z.ú., novými přidruženými členy jsou Charita Šumperk, Diakonie Apoštolské církve (Domácí hospic Křídla) a Diakonie Valašské Meziříčí. Novou členkou představenstva Fóra byla zvolena Bronislava Husovská a revizní komisi doplnila Jiřina Helíšková.

29
.
8
.
2023
Buďte jako hvězdy Ulice - podpořte naši sbírku!

Spolupráce s tvůrci a herci seriálu Ulice se proměnila ve skutečnou sbírku na podporu naší práce. Zapojte se také a pomozte nám na Donio.cz vybrat částku 80 tisíc korun. Váš příspěvek nám pomůže realizovat naše vzdělávací a osvětové aktivity v příštím roce. Děkujeme!

29
.
8
.
2023
Fórum září v Ulici televize Nova

Na konci října se v seriálu Ulice rozběhne dějová linka věnovaná tématu mobilních hospiců. Děkujeme tvůrcům a hercům, že se rozhodli podpořit osvětu o hospicových službách v terénu a práci Fóra coby zastřešující organizace.

29
.
8
.
2023
Nadace rodiny Vlčkových podpořila dva nové projekty Fóra

V následujícím roce budeme realizovat dva projekty podpořené Nadací rodiny Vlčkových. Budeme sbírat data a mapovat fungování mobilní specializované paliativní péče včetně dostupnosti dětské péče v terénu. Druhým projektem podpoříme mobilní hospice v poskytování dětské paliativní péče. Děkujeme!

29
.
8
.
2023
Dvě velká ocenění pro ženy z Fóra

Monika Marková, předsedkyně představenstva Fóra a ředitelka Hospice sv. Štěpána, získala na Celostátní konferenci paliativní medicíny cenu za příkladnou praxi v kategorii nelékařská profese. Cenu za významný přínos paliativní péči v ČR získala Bronislava Husovská, členka revizní komise a ředitelka Mobilního hospice Ondrášek. Gratulujeme!

29
.
8
.
2023
Fórum se prezentovalo na konferenci Paliativní medicíny

Fórum se na Celostátní konferenci Paliativní medicíny v Ostravě poprvé ukázalo v nových barvách! Odborné veřejnosti jsme představili našeho Průvodce (nejen) pro nově vznikající hospice a Metodické doporučení pro poskytování mobilní specializované paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

29
.
8
.
2023
Fórum změnilo barvy a spustilo nové webové stránky

Po roční práci na novém vizuálním stylu a na webových stránkách jsme v cílové rovince. Za novou grafiku děkujeme Studiu Svéráz. Nové webové stránky jsou v režii studia Marathon. Děkujeme také za podporu Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota, která projekt podpořila.

29
.
8
.
2023
Nadace J&T podpořila podzimní sdílecí setkání

I díky Nadaci J&T jsme letos na podzim mohli naše tradiční on-line sdílecí setkání rozšířit. Proběhla tak setkání nejen pro zdravotníky a sociální pracovníky, ale svoje zkušenosti mohli sdílet také fundraiseři a skupina psychologů, kaplanů a duchovních. Poprvé se sešli také ekonomové a účetní. Děkujeme nadaci za podporu!

29
.
8
.
2023
Kampaň DOMA. bude letos ve velkém stylu

Kampaň DOMA. 2022, kterou pořádáme s Mobilním hospicem Ondrášek, je spuštěna. Opět probíhá měsíc, kdy se věnujeme osvětě společně s 38 mobilními hospici. Děkujeme všem finančním i mediálním partnerům.

29
.
8
.
2023
Spustili jsme druhý běh mentoringu pro hospice

V září jsme společně s partnerem ČSOB spustili druhý běh mentoringu pro vedoucí pracovníky mobilních hospiců. Děkujeme. Mentoringová setkání tentokrát doplní i společní workshopy.

29
.
8
.
2023
Proběhla jarní členská schůze 2022

28. dubna 2022 se uskutečnila členské schůze Fóra mobilních hospiců v Praze. Na jarní členské schůzi se hlasovalo o účetních výsledcích minulého roku a rozpočtu na rok letošní.

29
.
8
.
2023
Vydali jsme leták v ukrajinštině a ruštině o službách mobilních hospiců

Zdravotní služby poskytnuté osobám z Ukrajiny jsou uhrazeny ve standardním režimu a získávají plný nárok na poskytování hrazených zdravotních služeb ve stejném rozsahu jako jiní pojištěnci v ČR. Proto jsme připravili leták o péči mobilních hospiců v ukrajinštině a ruštině.

29
.
8
.
2023
Moneta Money Bank nově podpoří mobilní hospice

Společnost Moneta Money Bank se rozhodla v rámci programu MON HELP podpořit vybrané neziskovky, včetně Fóra mobilních hospiců. Pro své členy tak Fórum získá desítky vyřazených automobilů, počítačů, notebooků a tiskáren. Děkujeme!

29
.
8
.
2023
Získali jsme podporu Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Máme radost z podpory projektu „Podpora a růst profesionálů v mobilních hospicích“ ze strany Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, který začneme realizovat v září 2021 a jehož cílem je podpora růstu profesionálů, kteří pracují a chtějí pracovat v mobilních hospicích. Spolupráce a podpora poběží do jara roku 2024. Děkujeme!

29
.
8
.
2023
Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice je tu pro vás

V letních měsících roku 2021 vydáváme Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice, který vznikl díky podpoře Nadačního fondu rodiny Orlických a s odbornou záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Centra paliativní péče. Průvodce je určen všem, kteří chtějí založit mobilní hospic nebo uvažují o rozšíření stávajících služeb.

29
.
8
.
2023
Spolupracujeme s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP

Uzavřeli jsme Deklaraci o spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, ve které deklarujeme podporu vzájemných aktivit, které jsou cíleny na systematický rozvoj paliativní péče v České republice.

29
.
8
.
2023