Vítejte na stránkách Fóra mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující poskytovatele mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Jsme přesvědčeni, že péče o terminálně nemocné v domácím prostředí má smysl nejen pro samotné pacienty, ale i pro jejich blízké, pro zdravotnický systém a ve výsledku přispívá ke kultivaci mezilidských vztahů v celé společnosti.

8 z 10 lidí si přeje strávit poslední chvíle doma, snažíme se, aby k tomu pomohla dostupnost mobilní specializované paliativní péče.

Fórum mobilních hospiců tvoří pestré společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

 

Čemu se aktuálně věnujeme?