Fórum mobilních hospiců

PROFESIONALITA – ODBORNOST – SPOLUPRÁCE – ZMĚNA SYSTÉMU

〉 Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 41 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice).

〉 Fórum mobilních hospiců tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

〉 Zavazujeme se umožnit alespoň čtyřem z pěti přijatých pacientů do péče dožít mezi svými blízkými bez ohledu na to, jak nestabilní jejich zdravotní stav je a jakou míru podpory potřebuje rodina pacienta.

〉 8 z 10 lidí si přeje strávit poslední chvíle doma, snažíme se, aby k tomu pomohla dostupnost mobilní specializované paliativní péče.

Čemu se aktuálně věnujeme?

 • 6. září spouštíme kampaň na podporu mobilních hospiců Držme se až do konce!
 • Letošní podzimní Členská schůze se uskuteční 22. října v Hustopečích.
 • V letních měsících vydáváme Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice, který vznikl díky podpoře Nadačního fondu rodiny Orlických a s odbornou záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a Centra paliativní péče.
 • Máme radost z podpory projektu „Podpora a růst profesionálů v mobilních hospicích“ ze strany Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, který začneme realizovat v září 2021 a jehož cílem bude podpora podporu růstu profesionálů v oblasti paliativní péče, kteří pracují a chtějí pracovat v mobilních hospicích.
 • Rosteme! Od května je součástí Fóra i Oblastní charita Polička, která provozuje mobilní hospic sv. Michaela.
 • Společnost QuickSeal International s.r.o. darovala třem členským organizacím antigenní testy a respirátory. Děkujeme za podporu týmu Domácího hospice Vysočina, o.p.s., Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. a Sdílení o.p.s. Z interního průzkumu vyplynulo, že již loni se staralo 65 % našich členských organizací i o covid pozitivní pacienty. Ochranné pomůcky jsou stále žádané v mnoha hospicích.
 • Uzavřeli jsme Deklaraci o spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP, ve které deklarujeme podporu vzájemných aktivit, které jsou cíleny na systematický rozvoj paliativní péče v České republice s ohledem na dostupnost kvalitní specializované paliativní péče, její kultivaci a osvětu.
 • Společně s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP jsme aktualizovali a vydali Rozšíření Metodického doporučení pro MSPP v době pandemie covid-19, kde najdete postupy k péči o covid-19 pozitivní pacienty.
 • Poslali jsme druhý otevřený dopis na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o mimořádné odměny pro týmy mobilních hospiců a vydali k tomu tiskovou zprávu o neviditelné pomoci mobilních hospiců v době pandemie covid-19.
 • Doporučujeme mobilním hospicům přechod na provoz dle Metodického doporučení pro mobilní specializovanou paliativní péči v době pandemie COVID-19, které jsme ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP vypracovali na jaře. Stejně tak doporučujeme přijímat do péče covid-pozitivní pacienty. Apelujeme na používání všech osobních ochranných pomůcek a dodržení všech hygienických pravidel k zachování ochrany zdraví svého i klientů a jejich blízkých.
 • Sdílíme zápis z jednání, které upravuje personální zabezpečení v odbornosti 926 od 1. 1. 2021.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?