Fórum mobilních hospiců

PROFESIONALITA – ODBORNOST – SPOLUPRÁCE – ZMĚNA SYSTÉMU

〉 Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 39 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice).

〉 Fórum mobilních hospiců tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

〉 Zavazujeme se umožnit alespoň čtyřem z pěti přijatých pacientů do péče dožít mezi svými blízkými bez ohledu na to, jak nestabilní jejich zdravotní stav je a jakou míru podpory potřebuje rodina pacienta.

〉 8 z 10 lidí si přeje strávit poslední chvíle doma, snažíme se, aby k tomu pomohla dostupnost mobilní specializované paliativní péče.

Čemu se aktuálně věnujeme?

 • V reakci na poslanecký návrh zákona o paliativní péči, rozhodování na konci života a eutanázii jsme vydali Společné stanovisko ČSPM ČLS JEP a Fóra mobilních hospiců.
 • Společně s Charitou Česká republika jsme poslaly otevřený dopis na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o vypsání dotačního programu na vyplacení mimořádných odměn pro pracovníky mobilních hospiců v souvislosti s epidemií covid-19 a vydaly jsme k tomu tiskovou zprávu.
 • Jaký dopad měla jarní pandemická situace na fungování mobilních hospiců? S výsledky průzkumu mezi členskými organizace se můžete seznámit zde.
 • Máme hotovou Výroční zprávu za rok 2019, která shrnuje dění ve Fóru.
 • Děkujeme Advance Institute za podporu účasti naší předsedkyně Moniky Markové na letošním 10. ročníku Prague International Health Summitu.
 • Uspěli jsme s žádostí o podporu při zpracování Průvodce (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice. Děkujeme Nadačnímu fondu rodiny Orlických za podporu a pouštíme se do práce!
 • Do konce května 2020 zapůjčilo Autonapůl tři vozy našim členských organizacím v Praze, Brně a Olomouci.  Děkujeme!
 • 15. 4. jsme převzali a následně do členských organizací doručili 63 000 roušek. Děkujeme předsedovi Senátu panu Vystrčilovi za zprostředkování daru od Tchaj-wanu, iniciativě Piloti lidem za pomoc s přepravou do regionů, a také všem ostatním, kteří se do rozvozu zapojili.
 • Ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČSM JEP jsme vypracovali Metodické doporučení pro mobilní specializovanou paliativní péči v době pandemie COVID-19
 • Děkujeme předsedovi Senátu panu Miloši Vystrčilovi za vyjádření podpory domácím hospicům. Velice si toho v těchto chvílích vážíme!
 • Zaslali jsme výzvu k zajištění ochranných pomůcek na MZ, MPSV a Asociaci krajů ČR.
 • Žádáme všechny poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, aby se řídili aktuálními nařízeními Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí a byli v kontaktu se svoji hygienickou stanicí. O důležitých informujeme kontaktní osoby členských organizací e-mailem.
 • Proběhlo výjezdní setkání v Táboře, ve dnech 27. – 28. 2. 2020, setkání v Přerově jsme vzhledem k epidemiologické situaci bohužel zrušili. Omlouváme se všem, kteří se těšili.
 • Účastníme se dohodovacího řízení, které bylo zahájeno v únoru.
 • Máme neuvěřitelnou radost, že si nás vybral Leoš Mareš v rámci Dobrodne a podpoří nás částkou 869 000 Kč. Děkujeme! Děkujeme také Martinu Loučkovi z Centra paliativní péče za reference.
 • V lednu jsme rozeslali našim dárcům potvrzení o daru. Pokud Vám nedošlo, ozvěte se.
 • Společně s Českou společností paliativní medicíny jsme vydali stanovisko k výběrovým řízením na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče.
 • Vymezujeme se proti výrokům poslankyně Věry Procházkové. Vydali jsme proto Společné prohlášení odborných společností a zastřešujících organizacích.
 • Společně s Českou společností paliativní medicíny a Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme vydali Standardy mobilní specializované paliativní péče. ČTK k tomuto napsala článek.

 

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?