Fórum mobilních hospiců

PROFESIONALITA – ODBORNOST – SPOLUPRÁCE – ZMĚNA SYSTÉMU

〉 Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 39 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice).

〉 Fórum mobilních hospiců tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

〉 Zavazujeme se umožnit alespoň čtyřem z pěti přijatých pacientů do péče dožít mezi svými blízkými bez ohledu na to, jak nestabilní jejich zdravotní stav je a jakou míru podpory potřebuje rodina pacienta.

〉 8 z 10 lidí si přeje strávit poslední chvíle doma, snažíme se, aby k tomu pomohla dostupnost mobilní specializované paliativní péče.

Čemu se aktuálně věnujeme?

  • Připravujeme listopadové setkání lékařů a zdravotních sester a také setkání vedoucích pracovníků.
  • Společně s Českou společností paliativní medicíny jsme vydali stanovisko k výběrovým řízením na uzavírání smluvních vztahů k poskytování mobilní specializované paliativní péče.
  • Vymezujeme se proti výrokům poslankyně Věry Procházkové. Vydali jsme proto Společné prohlášení odborných společností a zastřešujících organizacích.
  • Společně s Českou společností paliativní medicíny a Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme vydali Standardy mobilní specializované paliativní péče. ČTK k tomuto napsala článek.