Fórum mobilních hospiců

PROFESIONALITA – ODBORNOST – SPOLUPRÁCE – ZMĚNA SYSTÉMU

〉 Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 41 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice).

〉 Fórum mobilních hospiců tvoří společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

〉 Zavazujeme se umožnit alespoň čtyřem z pěti přijatých pacientů do péče dožít mezi svými blízkými bez ohledu na to, jak nestabilní jejich zdravotní stav je a jakou míru podpory potřebuje rodina pacienta.

〉 8 z 10 lidí si přeje strávit poslední chvíle doma, snažíme se, aby k tomu pomohla dostupnost mobilní specializované paliativní péče.

Čemu se aktuálně věnujeme?

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?