Členství

Fórum mobilních hospiců vítá a k společnému postupu zve všechny právnické osoby, které sdílí cíl dostat kvalitní paliativní péči ke všem, kdo ji potřebují, a do všech míst, kde lidé umírají.

Členem se může stát kterákoliv právnická osoba – zdravotnické zařízení – poskytující paliativní péči, jakožto zdravotní péči podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, v platném znění. Zastupujete-li zdravotnické zařízení, které poskytuje paliativní péči, a uvažujete o nějaké formě členství, připravili jsme pro Vás srozumitelný online průvodce členstvím, který Vás provede krok za krokem otázkami, na jaký typ členství se Vaše organizace kvalifikuje a co je pro ně potřeba.

Členství ve spolku schvaluje členská schůze, která zasedá zpravidla 2x ročně. Příští schůze se sejde v květnu 2019 v Telči. V současné době má Fórum mobilních hospiců 38 členů, z toho 20 řádných členů a 18 přidružených členů.

Řádní členové

Cesta domů, z.ú. (IČO: 26528843)
Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice
https://www.cestadomu.cz/

Hospic sv. Štěpána, z.s. (IČO: 65081374)
Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
https://www.hospiclitomerice.cz/

Domácí hospic Jordán, o.p.s. (IČO: 28120981)
Bydlinského 2964, 390 02 Tábor

http://www.hospicjordan.cz/

Spolek KONIPASKA (IČO: 01303244)
Riegrova 1199/42, 669 02 Znojmo
https://www.konipaska.cz/

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. (IČO: 26850176)
Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh
https://www.mhondrasek.cz/

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj (IČO: 03632661)
Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín
https://www.zivotastrom.cz/

Sdílení o.p.s. (IČO: 22673377)
Masarykova 330, 588 56 Telč – Podolí
http://www.sdileni-telc.cz/

Oblastní charita Hradec Králové (IČO: 45979855)
Komenského 266/3, 500 03 Hradec Králové
http://www.charitahk.cz/

Oblastní charita Ústí nad Orlicí (IČO: 44468920)
Na Kopečku 356, 561 51 Letohrad
http://uo.charita.cz/

Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. (IČO: 22693661)
Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha – Zbraslav
http://www.mostkdomovu.cz/

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (IČO: 70803978)
Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě
http://www.hhv.cz/

Diecézní charita Brno (IČO: 44990260)
Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
http://dchb.charita.cz/

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. (IČO: 04977408)
Mariánské náměstí 78, 686 01 Uherské Hradiště
http://www.centrum-pahop.cz/

Oblastní charita Pelhřimov (IČO: 47224541)
Solní 1814, 393 01 Pelhřimov
http://pelhrimov.charita.cz/

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. (IČO: 04871243)
Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
http://www.nejstesami.eu/

Hospic sv. Alžběty o.p.s. (IČO: 26604582)
Kamenná 207/36, 639 00 Brno
https://www.hospicbrno.cz/

TŘI, o. p. s. (IČO: 18623433)
Sokolská 584, 257 22 Čerčany
http://www.hospic-cercany.cz/

Oblastní charita Červený Kostelec (IČO: 48623814)
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
http://www.ochck.cz/

Hospicová péče sv. Kleofáše, o. p. s. (IČO: 22707328)
Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
http://hospic.kleofas.cz/

Charita Olomouc (IČO: 44936427)
Wurmova 5, 779 00 Olomouc
http://www.olomouc.charita.cz/

Přidružení členové

Hospic Sv. Jiří, o.p.s. (IČO: 22729909)
Písečná 3, 350 02 Cheb
http://www.hospiccheb.cz/

HOMEDICA, s.r.o. (IČO: 49970798)
Velkomoravská 12, 69501 Hodonín
http://www.homedica.cz/

Pomadol s.r.o. (IČO: 27793923)
Dobnerova 26, 779 00 Olomouc
http://www.pomadol.cz/

Diana domácí péče s.r.o. (IČO: 28308034)
Vltavínská 1346, 674 01 Třebíč
https://www.domacipece-diana.cz/

Domácí hospic Nablízku, z.ú. (IČO: 04066502)
Jahodová 1857, 289 22 Lysá nad Labem
http://www.hospic-lysa.cz/

Domácí péče ČČK, o.p.s. (IČO: 25185853)
B. Němcové 1118, 386 01 Strakonice 1
https://www.domacipece-strakonice.wz.cz/

Diakonie ČCE – středisko Vsetín (IČO: 73633178)
Strmá 34, 755 01 Vsetín
http://www.diakonievsetin.cz

Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (IČO: 25488627)
Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem
http://www.kzcr.eu/cz/ul/pro-pacienty/zdravotnicka-pracoviste/mobilni-hospic/

Kompletní péče, s. r. o. (IČO: 04131754)
Politických vězňů 40, 266 01 Beroun
http://www.centrumdomacipece.cz/

MEDICA zdravotní péče, s. r. o. (IČO: 27779882)
Konská 63, 739 61 Třinec
https://zdravotnipece.trinec.cz/

Oblastní charita Uherské Hradiště (IČO: 44018886)
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště
http://www.uhradiste.charita.cz/

Charita Zábřeh (IČO: 42766796)
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh
http://www.zabreh.caritas.cz

Domácí hospic Athelas Písek – středisko Diakonie a misie Církve československé husitské (IČO: 03663353)
Budějovická 204/13, 397 01 Písek
http://www.hospic-pisek.cz/

Hospic svatého Lazara, z. s. (IČO: 66361508)
Sladkovského 2472/66a, 326 00 Plzeň
326 00 Plzeň
http://www.hsl.cz/

energeia, o. p. s. (IČO: 25999851)
Za Pektinou 944, 538 03 Heřmanův Městec
http://www.energeia.cz/

… doma nejlíp, z. ú. (IČO: 04840313)
Zelená 184, 289 32 Oskořínek
https://www.domanejlip.cz/

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z. s. (IČO: 26991560)
Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče
http://www.girasole.cz

Hospic svaté Hedviky, o. p. s. (IČO: 02319179)
Huťská 1496, 272 01 Kladno
https://www.hospicsvatehedviky.cz/