Úhrada domácí paliativní péče a pilotní program

Organizace sdružené ve Fóru mobilních hospiců prosazují model Mobilní specializované paliativní péče, ověřený v letech 2015-2017 v pilotním programu Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Součástí sazebníku zdravotnických výkonů pro rok 2018 již jsou výkony, které v budoucnu umožní zdravotním pojišťovnám tento typ péče hradit. Společnou tiskovou zprávu Fóra mobilních hospiců a České společnosti paliativní medicíny k tomuto přelomovému kroku si můžete přečíst zde.

V následujícím přehledu se můžete seznámit se stavem výběrového řízení a uzavřených smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami na odbornost 926 (Domácí péče o pacienta v terminálním stavu).

Přehled aktuálního stavu výběrového řízení a uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami na odbornost 926

Přehled vychází z informací, které nám poskytli zástupci jednotlivých organizací s plným členstvím ve Fóru mobilních hospiců. Pokud údaje Vaší organizace nejsou aktuální, dejte nám vědět.

Organizace Ukončené VŘ VZP (111) VoZP (201) ČPZP (205) OZP (207) ZPŠ (209) ZPMV (211) RBP (213)
Cesta domů, z.ú. ano ano ano ano ano ano ano ano
Hospic sv. Štěpána, z.s. ano ano            
Domácí hospic Jordán, o.p.s. ano ano ano ano ano   ano  
Domácí hospic Athelas Písek – středisko Husitské diakonie ano ano ano ano ano      
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. ano ano ano ano ano   ano ano
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj                
Sdílení o.p.s. ano              
Oblastní charita Hradec Králové ano ano     ano      
Oblastní charita Ústí nad Orlicí ano ano ano ano ano ano ano ano
Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú. ano ano            
Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ano ano ano ano ano   ano  
Diecézní charita Brno ano ano   ano     ano ano
Oblastní charita Pelhřimov ano ano     ano   ano  
Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu s.r.o ano ano ano ano ano     ano
Nejste sami – mobilní hospic, z.ú. ano ano   ano ano ano   ano
Hospic sv. Alžběty, o.p.s. ano ano   ano ano     ano
TŘI, o.p.s. ano ano ano   ano ano ano  
Oblastní Charita Červený Kostelec ano ano ano ano ano ano ano  
Charita Olomouc ano ano     ano ano    
Hospicová péče svatého Kleofáše, o.p.s. ano ano ano ano ano   ano  

Poslední aktualizace 2. 12. 2020

 

Výsledky pilotního programu najdete zde. Ve zkratce:

  • V hospicech poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči dožívá 92 až 97 % pacientů v prostředí vlastního výběru.
  • Mobilní specializovaná paliativní péče dokáže účinně tlumit nežádoucí projevy onemocnění (např. bolest) a tím maximálně udržet a zachovat kvalitu života až do posledních chvil.
  • I přes náročnost individuální zdravotní péče o pacienta v domácím prostředí nedochází k navýšení finančních nákladů.

Tiskovou zprávu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP se souhrnem situace po vyhodnocení pilotního programu v roce 2016 si můžete přečíst zde.

Přes tyto výsledky stále není mobilní specializovaná paliativní péče hrazena ze zdravotního pojištění a mobilní hospice jsou zcela závislé na dárcích, veřejných sbírkách a dotacích.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?