Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující poskytovatele mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Jsme přesvědčeni, že péče o terminálně nemocné v domácím prostředí má smysl nejen pro samotné pacienty, ale i pro jejich blízké, pro zdravotnický systém a ve výsledku přispívá ke kultivaci mezilidských vztahů v celé společnosti.

Fórum mobilních hospiců tvoří pestré společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

 

Co je mobilní hospic

Hlavními charakteristikami mobilní specializované paliativní péče jsou:

Nepřetržitá dostupnost služby pacientům v režimu 24/7

Tedy reálná dostupnost na zavolání kdykoliv, kdy se zhorší pacientův stav, a to včetně dostupnosti lékaře.

Multidisciplinarita a specializace

Odborná garance lékaře-specialisty v oboru paliativní medicína, který spolupracuje s multidisciplinárním týmem: ten zahrnuje kromě lékařů a sester i podpůrné profese zaměřené na podporu pečujících a blízkých pacienta.

Závazek

Zavazujeme se umožnit alespoň čtyřem z pěti přijatých pacientů do péče dožít mezi svými blízkými bez ohledu na to, jak nestabilní jejich zdravotní stav je a jakou míru podpory potřebuje rodina pacienta.

 

Mobilní hospice v ČR

Online adresář na webu umírání.cz

Je jich mnoho, ale stále ne dost. Dělají svou práci s velkým nasazením a profesionalitou, ale stále bez systematické podpory od státu.

Dvakrát ročně aktualizovanou databázi poskytovatelů služeb lidem s nevyléčitelným onemocněním v poslední fázi jejich života najdete na webu umirani.cz.