Představenstvo

Monika Marková

Předsedkyně

Původní vzdělání dětské zdravotní sestry postupně doplnila studiem sociální práce a managementu. Od začátku prvního českého hospice v Červeném Kostelci v něm pracovala jako zdravotní sestra a zároveň se podílela na budování hospice v rodných Litoměřicích. V něm od otevření pracovala jako vrchní sestra a po osmi letech na mateřské dovolené ho od roku 2013 vede. Externě spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK a Fakultou zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně. Je autorkou publikace „Sestra a pacient v paliativní péči.“

 

Kateřina Tichá

Místopředsedkyně

Nejprve vystudovala CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a dále se problematice sociální práce a sociální politiky zaměřené na personální management věnovala na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií. Absolvovala mnoho stáží v českých i zahraničních sociálních službách. Má profesní kvalifikaci „Poradce pro pozůstalé“. Podílela se na vzniku mobilního hospice „Nejste sami“ v Olomouci, který pečuje o dětské i dospělé pacienty. Vede ho od roku 2016. Je podpořenou stipendistkou nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči pro rok 2018-2019.

 

Marie Sovadinová

Vystudovala obor sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po zkušenosti s umíráním v rodině založila společně s Janou Špačkovou Chalupskou v roce 2010 Domácí hospic Jordán, který s přestávkou na mateřskou dovolenou řídí od jeho vzniku a podílí se na fundraisingu hospice.

 

 

 

Michaela Čeřovská

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2013 je ředitelkou neziskové organizace Sdílení o.p.s. v Telči. Se svým týmem se mimo jiné věnuje rozvoji mobilní specializované paliativní péče v podmínkách malého města. V roce 2018 zahájila studium oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

 

 

Petr Hladík

Profesí žurnalista, pracoval v tištěných médiích, patnáct let pak působil v Českém rozhlase na různých pozicích jako redaktor, publicista, editor a vedoucí programu regionální stanice. V roce 2015 začal spolupracovat se střediskem Diakonie ČCE za účelem přípravy výstavby domova se zvláštním režimem v Novém Městě na Moravě. Působil také jako tiskový mluvčí a fundraiser v Nemocnici Nové Město na Moravě. Na konci roku 2017 úspěšně prošel konkurzem na ředitele Domácího hospice Vysočina, kam v dubnu roku 2018 nastoupil. Jednou z jeho prvních aktivit byla Pouť na Říp, díky které se snažil získat peníze na nákup nového auta pro tým přímé péče.

 

Revizní komise

Irena Kalná

Daniela Nechvátalová

Jana Černocká

 

Projektový management

Alena Hábltová

Absolventka bakalářského oboru Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracovní zkušenosti sbírala především ve státní správě (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a v občanském sektoru (organizace věnující se neformálnímu vzdělávání, mezinárodnímu dobrovolnictví, krizové připravenosti). Nyní působí v Cestě domů a ve Fóru mobilních hospiců.

 

Karolina Fialová

Garantka akcelerace pro Fórum mobilních hospiců v akcelerátoru pro sociální inovace EDISON.  Karolína vystudovala obor Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze – vedlejší specializace Ekonomika nestátních neziskových organizací. Ve společnosti Neziskovky.cz začala v roce 2011 pomáhat jako dobrovolnice, později jako asistentka vzdělávání a projektová manažerka. V letech 2015 – 2018 byla ředitelkou Nadace Neziskovky.cz. Od roku 2017 pracovala v Impact Hub Praha, kde se v rámci projektu Edison věnovala akcelerovaným týmům Fóra mobilních hospiců a For Impact a s Fórem již zůstala.

 

Petra Vymětalíková

Petra vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Už od dob studia se pohybuje v oblasti neformálního vzdělávání a mezinárodního dobrovolnictví ať už ve státní či neziskové sféře. V posledních letech je doplnil zájem o rozvoj místních komunit.

 

 

Jana Kazychanova

Spolupracující experti

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku, práva na Cambridge a aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově. V době českého předsednictví Rady EU pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu; působila také jako právnička a dobrovolnice v neziskových organizacích a v současné době je v politickém oddělení velvyslanectví Velké Británie v Praze, kde má na starost domácí politiku, lidská práva a politiky EU. Od ledna 2018 je stipendistkou nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči.

Jan Gregor

Od února 2019 je Jan mentorem Fóra mobilních hospiců v akcelerátoru pro sociální inovace EDISON. Jan pracuje jako ředitel koalice Za snadné dárcovství – její priority jsou ve sdílení fundraisingových zkušeností mezi členskými organizacemi, networkingu a vedení komunikační kampaně Závěť pomáhá. V minulosti působil jako programový ředitel Nadace Via. Od roku 2006 se věnoval rozvoji individuálního fundraisingu v Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech Republic. Individuální fundraising je i téma, které Honza rád konzultuje – obzvlášť ho baví hledat způsoby, jak utužovat vztahy s dárci.

Petr Vrzáček

Petr Vrzáček byl od února 2018 do prosince 2018 mentorem Fóra mobilních hospiců v akcelerátoru pro sociální inovace EDISON. Petr pracuje na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK, na které vyučuje facilitaci, systémové, strategické a projektové řízení. Na katedře koordinuje mezinárodní projekty, vede manažerské praxe a řídí projekt zaměřený na profesionalizaci pacientských organizací. V roce 2017 byl editorem a spoluautorem knihy Krabička poslední záchrany pro NNO, rok na to vyšlo pod jeho vedením druhé rozšířené vydání této publikace. Pro Nadaci rozvoje občanské společnosti vytvořil metodiku soutěže Neziskovka roku. Od roku 2006 je členem, o čtyři roky později se stal předsedou správní rady Nové školy, o.p.s., organizace která dlouhodobě usiluje o zvýšení inkluze českého vzdělávacího systému.

Karolína Pechová (rozená Hrdá)

Karolína působí v Domově Sue Ryder, kde od roku 2015 koordinuje rozvojové projekty zabývající se mimo jiné integrací a udržitelností paliativní péče v domově pro seniory. V rámci stipendia od Nadačního fondu AVAST se zabývá spoluprací mobilní specializované paliativní péče a pobytových sociálních služeb pro seniory. Výstupem projektu budou:

  • doporučení či standardy pro funkční meziorganizační spolupráci
  • workshopy ve 3 krajích pro organizace, které chtějí spolupracovat či spolupracují
  • leták pro spolupráci MSPP a pobytových služeb

V současnosti nabízí konzultace spolupráce pro domovy i mobilní hospice. Neváhejte se Karolíně ozvat! karolina.pechova@sue-ryder.cz, 606 487 516.

Marek Uhlíř

Ve Fóru mobilních hospiců se věnuje problematice sběru a analýz dat v mobilní specializované paliativní péči na základě dobrovolnické smlouvy. Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na urgentním příjmu, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, domluví se španělsky. Od roku 2012 do srpna roku 2018 řídil mobilní hospic Cesta domů v Praze.

 

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?