Lidé ve Fóru mobilních hospiců

Představenstvo

Marek Uhlíř

Předseda

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na urgentním příjmu, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, domluví se španělsky. Od roku 2012 řídí mobilní hospic Cesta domů v Praze.

 

Monika Marková

Místopředsedkyně

Původní vzdělání dětské zdravotní sestry postupně doplnila studiem sociální práce a managementu. Od začátku prvního českého hospice v Červeném Kostelci v něm pracovala jako zdravotní sestra a zároveň se podílela na budování hospice v rodných Litoměřicích. V něm od otevření pracovala jako vrchní sestra a po osmi letech na mateřské dovolené ho od roku 2013 vede. Externě spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK a Fakultou zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně. Je autorkou publikace „Sestra a pacient v paliativní péči.“

 

Marie Sovadinová

Vystudovala obor sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po zkušenosti s umíráním v rodině založila společně s Janou Špačkovou Chalupskou v roce 2010 Domácí hospic Jordán, který s přestávkou na mateřskou dovolenou řídí od jeho vzniku a podílí se na fundraisingu hospice.

 

Michaela Čeřovská

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2013 je ředitelkou neziskové organizace Sdílení o.p.s. v Telči. Se svým týmem se mimo jiné věnuje rozvoji mobilní specializované paliativní péče v podmínkách malého města. V roce 2018 zahájila studium oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

 

Kateřina Tichá

Nejprve vystudovala CARITAS – Vyšší odbornou školu sociální Olomouc a dále se problematice sociální práce a sociální politiky zaměřené na personální management věnovala na Masarykově univerzitě v Brně, Fakultě sociálních studií. Absolvovala mnoho stáží v českých i zahraničních sociálních službách. Má profesní kvalifikaci „Poradce pro pozůstalé“. Podílela se na vzniku mobilního hospice „Nejste sami“ v Olomouci, který pečuje o dětské i dospělé pacienty. Vede ho od roku 2016. Je podpořenou stipendistkou nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči pro rok 2018-2019.

 

Revizní komise

Petra Brychtová

Předsedkyně revizní komise

Vystudovala Pedagogickou fakultu JU v oboru Učitelství přírodopisu a zeměpisu, současně také Pedagogickou fakultu UK v oboru Speciální pedagogika. Před mateřskou dovolenou pracovala jako vychovatelka v dětském domově. Při mateřské dovolené byla oslovena zdravotníky v regionu Třeboňska, aby pomohla založit domácí hospic. Od roku 2012 je ředitelkou Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. Zajímá se a aktivně se účastní profesionalizace NNO, působící zejm. v oblasti sociálních služeb.

 

Jana Černocká

 

 

Daniela Nechvátalová

Z technického oboru, ve kterém pracovala 20 let, ji svedla přímá zkušenost těžkého umírání kamaráda v nemocnici. Rozhodla se věnovat mobilní hospicové péči. Vystudovala obor Rehabilitační a psychosociální péče na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v roce 2014 založila společně s Miladou Štojdlovou Domácí hospic Athelas v Písku, ve kterém od začátku pracuje jako sociální
pracovnice a je místopředsedkyní střediskové rady.

 

Administrativní podpora – projektový management

Alexandra Trochtová

Po maturitě na britském gymnáziu The English College in Prague vystudovala ekonomii a sociologii v Yorku a práva na Cambridge. V době českého předsednictví Rady EU pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu; působila také jako právnička a dobrovolnice v neziskových organizacích a v současné době je v politickém oddělení velvyslanectví Velké Británie v Praze, kde má na starost domácí politiku, lidská práva a politiky EU. Od ledna 2018 je stipendistkou nadačního fondu AVAST pro lídry v paliativní péči.

Alena Hábltová

Absolventka bakalářského oboru Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracovní zkušenosti sbírala především ve státní správě (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a v občanském sektoru (organizace věnující se neformálnímu vzdělávání, mezinárodnímu dobrovolnictví, krizové připravenosti). Nyní působí v Cestě domů a ve Fóru mobilních hospiců, kde je díky laskavé podpoře společnosti energeia, o.p.s.