Marek Uhlíř

Předseda

Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby, na urgentním příjmu, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu. Hovoří plynně anglicky a francouzsky, domluví se španělsky.
Od roku 2012 řídí mobilní hospic Cesta domů v Praze.

Monika Marková

Místopředsedkyně, oblast odpovědnosti: legislativa


Původní vzdělání dětské zdravotní sestry postupně doplnila studiem sociální práce a managementu. Od začátku prvního českého hospice v Červeném Kostelci v něm pracovala jako zdravotní sestra a zároveň se podílela na budování hospice v rodných Litoměřicích. V něm od otevření pracovala jako vrchní sestra a po osmi letech na mateřské dovolené ho od roku 2013 vede. Externě spolupracuje s Fakultou humanitních studií UK a Fakultou zdravotnických studií Univerzita J. E. Purkyně. Je autorkou publikace "Sestra a pacient v paliativní péči."


Marie Sovadinová

členka představenstva, oblast odpovědnosti: podpora pilotním organizacím


Vystudovala obor sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Po zkušenosti s umíráním v rodině založila společně s Janou Špačkovou Chalupskou v roce 2010 Domácí hospic Jordán, který s přestávkou na mateřskou dovolenou řídí od jeho vzniku a podílí se na fundraisingu hospice.

Dominik Hes

člen představenstva


Po střední škole ukončené maturitou získal přes 25 let praxi v prodeji a potravinářství, a to od pozic obchodního zástupce, oblastního manažera, key account manažera (Nestlé) až po sales manažera (Mokador Castellari). V roce 2015 společně se svou manželkou MUDr. Hesovou Němečkovou a MUDr. Milíčkovou založil Domácí hospic Znojmo, kde působí jako ředitel.