Oficiální dokumenty k odbornosti Mobilní specializovaná paliativní péče 

Doporučení Fóra mobilních hospiců k odbornosti Mobilní specializovaná paliativní péče 

Obecné dokumenty Fóra mobilních hospiců

Tiskové zprávy