Fórum mobilních hospiců se řídí stanovami a Etickým kodexem, který je v současné době v připomínkovací fázi a jeho odsouhlasení je plánováno na členské schůzi v Telči 15. 5. 2019.