Standardy mobilní specializované paliativní péče

V roce 2018 připravil projektový tým Ministerstva zdravotnictví Standardy mobilní specializované paliativní péče, které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Dokument aktualizuje znění Standardů kvality paliativní péče z let 2015-2016 a autorský kolektiv dokumentu kladl velký důraz na jejich jednoduchost a srozumitelnost i pro pacienty a jejich blízké.

Ve snaze o maximální konsensualitu byly Standardy kromě připomínkování odbornou společností a zastřešující organizací poskytovatelů také veřejně projednány na Ministerstvu zdravotnictví dne 6. 11. 2018 za účasti zástupců všech mobilních hospiců a obou jejich zastřešujících organizací. Po vypořádání celkem 67 připomínek Standardy MSPP projednaly a jako společný konsensuální dokument přijaly Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Fórum mobilních hospiců.

Standardy MSPP vycházejí jako autoritativní, oficiální výstup projektu Ministerstva zdravotnictví, a jsou dalším krokem k etablování MSPP jako jasně definované zdravotní služby, která je standardní součástí zdravotnického systému. Předpokládá se jejich pravidelná aktualizace v několikaletém intervalu.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?