Jsme zastřešující organizace, která zlepšuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v ČR

Děláme vše pro to, aby v blízké budoucnosti mohlo s podporou kvalitní paliativní péče dožít v domácím prostředí až desetkrát více obyvatel České republiky než dnes.

V osmi bodech

  • Zasazujeme se o systémové změny
  • Podporujeme naše členy v poskytování kvalitní péče
  • Šíříme osvětu paliativní péče
  • Reprezentujeme zájmy členů veřejnosti a státní správě
  • Spolupracujeme na přípravě a připomínkách zákonů a vyhlášek
  • Vyjadřujeme se k aktuálním zdravotnickým a sociálním otázkám
  • Podporujeme spolupráci mezi organizacemi v ČR i v zahraničí
  • Vzděláváme, publikujeme a informujeme o paliativní péči, sociálních a zdravotních službách

 

Jsme členi Association for European Palliative Care.

 

 

 

Jsme součástí akcelerátoru pro sociální inovace Edison vedený RegioHUB s.r.o., který je součástí HUB Impact.

 

 

 

 

Nadační fond AVAST nás v roce 2019 podpořil částkou 1,5 m Kč na vzdělávání našich členů.