Jsme zastřešující organizace, která zlepšuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v ČR

Děláme vše pro to, aby v blízké budoucnosti mohlo s podporou kvalitní paliativní péče dožít v domácím prostředí až desetkrát více obyvatel České republiky než dnes.

V osmi bodech

  • Zasazujeme se o systémové změny
  • Podporujeme naše členy v poskytování kvalitní péče
  • Šíříme osvětu paliativní péče
  • Reprezentujeme zájmy členů veřejnosti a státní správě
  • Spolupracujeme na přípravě a připomínkách zákonů a vyhlášek
  • Vyjadřujeme se k aktuálním zdravotnickým a sociálním otázkám
  • Podporujeme spolupráci mezi organizacemi v ČR i v zahraničí
  • Vzděláváme, publikujeme a informujeme o paliativní péči, sociálních a zdravotních službách

Jsme členi Association for European Palliative Care.

Jsme členi Unie zaměstnavatelských svazů.

Díky podpoře Nadačního fondu rodiny Orlických zpracováváme Příručku (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice, která bude dostupná v první polovině r. 2021.

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dříve Nadační fond Avast) nás v roce 2019 podpořil částkou 1,5 mil. Kč na vzdělávání našich členů.

Předsedkyně Monika Marková je v letech 2020 -2021 podpořena Stipendiem pro paliativní péči od Abakusu – nadačního fondu zakladatelů Avastu.

Úspěšně jsme prošli akcelerátorem pro sociální inovace Edison vedený RegioHUB s.r.o., který je součástí Impact HUB.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?