Zlepšujeme péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v ČR 


Jednou větou


Děláme vše pro to, aby v blízké budoucnosti mohlo s podporou kvalitní paliativní péče dožít doma až desetkrát více lidí než dnes.


V devíti bodech


• Zasazujeme se o systémové změny 
• Podporujeme naše členy v poskytování kvalitní péče 
• Šíříme osvětu paliativní péče 
• Reprezentujeme zájmy členů veřejnosti a státní správě 
• Spolupracujeme na přípravě a připomínkách zákonů a vyhlášek
• Vyjadřujeme se k aktuálním zdravotnickým a sociálním otázkám 
• Podporujeme spolupráci mezi organizacemi v ČR i zahraničí 
• Vzděláváme, publikujeme a informujeme o paliativní péči a sociálních a zdravotních službách 


Podle našich stanov 


Naším základním posláním je, řečeno společně s našimi stanovami:


a) podpora systémových změn, které umožňují lidem v České republice dožít v prostředí, které preferují, a to s podporou dostupné a hrazené paliativní péče;
b) systematická podpora členům v poskytování služeb zaměřených na zvyšování kvality života pacientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí nevyléčitelnému onemocnění v terminálním stadiu;
c) působení k šíření osvěty týkající se paliativní péče, a to jak ve společnosti, tak ve všech typech zdravotnických zařízení;
d) reprezentace a ochrana společných zájmů a potřeb členů Fóra u veřejnosti, orgánů státní a veřejné správy a samosprávy, případně u dalších zainteresovaných institucí;
e) vyjadřování společných stanovisek k otázkám zdravotních i sociálních služeb, formulovaných demokratickou diskuzí uvnitř Fóra;
f) podpora spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími paliativní péči a dále s odborníky z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, a to jak v České republice, tak v zahraničí;
g) spolupráce na přípravě a připomínkovém řízení právních předpisů týkajících se zdravotních a sociálních služeb včetně otázek paliativní péče a distribuce prostředků z veřejných zdrojů v oblasti zdravotních a sociálních služeb;
h) vyvíjení studijní, dokumentační, vzdělávací, informační, výzkumné, publikační a poradenské činnosti v oblasti zdravotních a sociálních služeb a paliativní péče.