Jsme zastřešující organizace, která zlepšuje péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v ČR

Děláme vše pro to, aby v blízké budoucnosti mohlo s podporou kvalitní paliativní péče dožít v domácím prostředí až desetkrát více obyvatel České republiky než dnes.

V osmi bodech

  • Zasazujeme se o systémové změny
  • Podporujeme naše členy v poskytování kvalitní péče
  • Šíříme osvětu paliativní péče
  • Reprezentujeme zájmy členů veřejnosti a státní správě
  • Spolupracujeme na přípravě a připomínkách zákonů a vyhlášek
  • Vyjadřujeme se k aktuálním zdravotnickým a sociálním otázkám
  • Podporujeme spolupráci mezi organizacemi v ČR i v zahraničí
  • Vzděláváme, publikujeme a informujeme o paliativní péči, sociálních a zdravotních službách

Jsme členi Association for European Palliative Care.

Jsme členi Unie zaměstnavatelských svazů.

Od září 2021 se pouštíme do dlouhodobého projektu „Podpora a růst profesionálů v mobilních hospicích“. Děkujeme Nadaci Komerční banky, a.s. – Jistota za podporu.

Díky podpoře Nadačního fondu rodiny Orlických zpracováváme Příručku (nejen) pro nově vznikající mobilní hospice, která bude dostupná v první polovině r. 2021.

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu (dříve Nadační fond Avast) nás v roce 2019 podpořil částkou 1,5 mil. Kč na vzdělávání našich členů.

Předsedkyně Monika Marková je v letech 2020 -2021 podpořena Stipendiem pro paliativní péči od Abakusu – nadačního fondu zakladatelů Avastu.

Úspěšně jsme prošli akcelerátorem pro sociální inovace Edison vedený RegioHUB s.r.o., který je součástí Impact HUB.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?