Chci se stát členem

Fórum mobilních hospiců vítá a k společnému postupu zve všechny právnické osoby, které sdílí cíl dostat kvalitní paliativní péči ke všem, kdo ji potřebují, a do všech míst, kde lidé umírají.

Členem se může stát kterákoliv právnická osoba – zdravotnické zařízení – poskytující paliativní péči, jakožto zdravotní péči podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, v platném znění. Zastupujete-li zdravotnické zařízení, které poskytuje paliativní péči, a uvažujete o nějaké formě členství, připravili jsme pro Vás srozumitelný online průvodce členstvím, který Vás provede krok za krokem otázkami, na jaký typ členství se Vaše organizace kvalifikuje a co je pro ně potřeba.

Členství ve spolku schvaluje členská schůze, která zasedá zpravidla 2x ročně. Příští schůze se sejde 8. října 2020 v Plzni. V současné době má Fórum mobilních hospiců 39 členů, z toho 21 řádných členů a 18 přidružených členů.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?