Úhrada domácí paliativní péče a pilotní program

Organizace sdružené ve Fóru mobilních hospiců prosazují model Mobilní specializované paliativní péče, ověřený v letech 2015-2017 v pilotním programu Ministerstva zdravotnictví a Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Součástí sazebníku zdravotnických výkonů pro rok 2018 již jsou výkony, které v budoucnu umožní zdravotním pojišťovnám tento typ péče hradit. Společnou tiskovou zprávu Fóra mobilních hospiců a České společnosti paliativní medicíny k tomuto přelomovému kroku si můžete přečíst zde.

V následujícím přehledu se můžete seznámit se stavem výběrového řízení a uzavřených smluv s jednotlivými zdravotními pojišťovnami na odbornost 926 (Domácí péče o pacienta v terminálním stavu).

Přehled aktuálního stavu výběrového řízení a uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami na odbornost 926

Přehled vychází z informací, které nám poskytli zástupci jednotlivých organizací s plným členstvím ve Fóru mobilních hospiců. Pokud údaje Vaší organizace nejsou aktuální, dejte nám vědět.

 

Výsledky pilotního programu najdete zde. Ve zkratce:

  • V hospicech poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči dožívá 92 až 97 % pacientů v prostředí vlastního výběru.
  • Mobilní specializovaná paliativní péče dokáže účinně tlumit nežádoucí projevy onemocnění (např. bolest) a tím maximálně udržet a zachovat kvalitu života až do posledních chvil.
  • I přes náročnost individuální zdravotní péče o pacienta v domácím prostředí nedochází k navýšení finančních nákladů.

Tiskovou zprávu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP se souhrnem situace po vyhodnocení pilotního programu v roce 2016 si můžete přečíst zde.

Přes tyto výsledky stále není mobilní specializovaná paliativní péče hrazena ze zdravotního pojištění a mobilní hospice jsou zcela závislé na dárcích, veřejných sbírkách a dotacích.

×
Show
Líbí se Vám, co děláme?