Vítejte na stránkách Fóra mobilních hospiců

Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující poskytovatele mobilní specializované paliativní péče (tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice). Jsme přesvědčeni, že péče o terminálně nemocné v domácím prostředí má smysl nejen pro samotné pacienty, ale i pro jejich blízké, pro zdravotnický systém a ve výsledku přispívá ke kultivaci mezilidských vztahů v celé společnosti.

Fórum mobilních hospiců tvoří pestré společenství hospiců, agentur domácí péče, charitních organizací a dalších zdravotnických zařízení, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.

 

Čemu se aktuálně věnujeme?

  • Připravujeme seminář specializovaný na vše co se týká nové úhrady 926 (administrace, odbornost, vykazování, smlouvy). Seminář se uskuteční v úterý 25. 09. 2018 v Praze. Pro více informací a přihlášení se obracejte na info@mobilnihospice.cz
  • Připravujeme Členskou schůzi, která se bude konat 4. 10. 2018 v Praze.
  • Pro ředitele členských organizací momentálně připravujeme další případový seminář (20. 09. 2018), který umožní společně s ostatními diskutovat palčivá téma, se kterými se organizace potýkají.
  • Začínáme tvořit etický kodex.
  • Vyhodnocujeme dotazník, který mapoval potřeby členských organizací.
  • Pravidelně aktualizujeme seznam uzavřených smluv na odb. 926 a věříme, že další budou přibývat po té, co ČPZP přijala naše připomínky.